Nábor nových členů probíhá po celý rok a uvítáme zájem o členství v obou uskupeních.