Oslavy 140 let SDH Mnichovo Hradiště

16.09.2015 15:17

OSLAVY 140 LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH MNICHOVO HRADIŠTĚ SE POVEDLY

    Děkujeme všem návštěvníkům za účast na oslavách našeho výročí, které se konaly 12. září 2015. Velice si takového zájmu vážíme. Rádi bychom poděkovali všem hasičským sborům, které k nám zavítaly. Včetně našeho sboru SDH Mnichovo Hradiště tu bylo k vidění 40 kusů techniky celkem od 21 sborů.

   Svou návštěvou nás poctil například: SDH PŘÍŠOVICE, SDH BŘEZINA, SDH HORNÍ BOUSOV, SDH LOUKOVEC, SDH KNĚŽMOST, SDH BÍTOUCHOV, SDH PODLÁZKY, SDH LOUKOV, SDH BĚLÁ POD BEZDĚZEM, SDH ROHATSKO, SDH DOUBRAVA, SDH KOLOMUTY, SDH ČESKÝ DUB, HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PODNIKU ŠKODA AUTO A.S., HZS MLADÁ BOLESLAV A MNICHOVO HRADIŠTĚ. Z větší dálky k nám zavítaly: SDH CVIKOVA, SDH NOVÝ VESTEC, HZS SŽDC (drážní hasiči) z LIBERCE. Pro návštěvníky byl pravděpodobně nejzajímavější obojživelný transportér hasičů z Nového Vestce, 30 metrů vysoký automobilový žebřík z Českého Dubu, dvě koňské stříkačky pocházející již z 19. století (SDH ROHATSKO, SDH DOUBRAVA), Letištní speciál a mnoho dalšího. Velký zájem, především mezi dětmi, byl také o vyvezení do výšky naší plošinou Škoda 706 RTH o výšce 20 metrů, která se po několik hodin ani nezastavila.

   Celý den se nesl v duchu ukázek hasičské práce a hasičského sportu. Dopolední program zahájil SDH Dneboh se svou ukázkou požárního sportu mužů, za kterým proběhla ukázka požárního sportu dětí SDH Boseň...Následovala ukázka drážní hasičské lezecké skupiny z Liberce a ukázka hašení koňskou stříkačkou, o kterou se postaral SDH Rohatsko. Dopolední program završila ukázka práce se psy místního spolku ZKO Mnichovo Hradiště za vedení Ladislava Václavka. V odpoledním programu nechyběla ukázka evakuace osob ze zakouřeného prostředí, o kterou se postaraly: HZS Mnichovo Hradiště, SDH Mnichovo Hradiště a Zdravotnická záchranná služba a také ukázka vyproštění osoby z havarovaného vozu, kterou nám předvedla jednotka HZS Mnichovo Hradiště. Také děkujeme za moderování hasičských ukázek, o které se postaral Jaroslav Koťátko z HZS Mnichovo Hradiště a SDH Loukov a panu Pavlínovi Jirků, který nám ochotně moderoval celé oslavy.

   Nesmíme také zapomenout poděkovat hudebním kapelám Hasičská dechová hudba Lysá nad Labem za doprovodu vystoupení mažoretek Pomněnky z Kosmonos, Jazz Paluba z Mnichova Hradiště, Mackie Messer Band z Turnova a Víkend Rock, které nám příjemně zpestřily program.

Během celého dne bylo k dispozici několik stánkařů s občerstvením, za což si zaslouží také velký dík. Samozřejmě musíme velmi poděkovat všem sponzorům, bez kterých bychom tuto akci vůbec nemohli uskutečnit a všem členům našeho sboru, kteří dlouhé týdny usilovně pracovali na plánování a realizaci oslav.

Pokud se mezi vámi najde někdo, kdo by se rád podílel na činnosti našeho sboru, budeme velice rádi. Muži, ženy, dívky, chlapci, neváhejte a přidejte se k nám.

   Ještě jednou tedy děkujeme všem, kteří se na tomto pro nás velmi důležitém dni podíleli. Závěrem bych chtěl uvést: Nedejme zaniknout tradicím hasičů a nedopusťme, abychom snad dnes vzpomínali naposledy na činnost našeho hasičského sboru při příležitosti kulatého výročí.

Za SDH Lukáš Kratochvíl

starosta sboru