Sbor dobrovolných hasičů

Náš sbor byl založen v roce 1875. Máme tedy bohatou historii a v roce 2015 jsme měli na náměstí Oslavy 140 let od založení sboru. Snažíme se stejně jako i ostatní sbory pokračovat v tradicích hasičského řemesla. Zúčastňujeme se tedy mnoha akcí týkající se hasičiny, na kterých i vystavujeme naší techniku. Zajišťujeme požární dozor např: v divadle, na plesech, vánočním jarmarku, atd.. Co se týče spolkových a dětských akcí, během roku jich pořádáme hned několik. Za zmínku stojí: Dětský karneval, Hasičský bál, Rej čarodějnic, Pohádkový les a spolupodílíme se na Mikulášké nadílce. Veškerou činnost naši členové konají ve svém volném čase. Někteří členové jsou i v zásahové jednotce (která je také na bázi dobrovolnosti, tudíž ve svém volném čase) a vyjíždějí k zásahům. Scházíme se každou středu od 18:00 na Hasičské zbrojnici.

 

Výbor SDH:

  • starosta - Kratochvíl Lukáš
  • místostarosta - Udržal Josef, Bukvička Pavel
  • hospodář - Forst Josef
  • jednatel - Zímová Jaroslava
  • velitel SDH - Picek Miroslav
  • člen výboru - Maděra Jaroslav